Wyjątkowa rocznica

Wyjątkowa rocznica

W pierwszą rocznicę rozpoczęcia celebracji w naszej parafii Mszy Świętych w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego gościliśmy ks. Wojciecha Nowickiego, dyrektora diecezjalnego radia „Emaus”, który celebrował Mszę Świętą i wygłosił homilię. Oby korzystanie ze skarbca Tradycji Kościoła dopomogło parafianom i mieszkańcom okoli w głębszym poznaniu i umiłowaniu Pana Boga.