Kapłani

Ks. Paweł Dąbrowski

Proboszcz

Urodził się w 1962 roku. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu. W 1983r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia diakonatu przyjął w 1988 r. Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie magisterskim – 23 maja 1989 roku, przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby .

W roku 2005 został proboszczem w Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku. W 2012r. został mianowany proboszczem nowo utworzonej Parafii pw. św. Jana Pawła II w Luboniu.

W 2019 roku Ksiądz Arcybickup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, ustanowił Księdza Pawła proboszczem w naszej Parafii.

Ks. Tomasz Brussy

Wikariusz

Urodził się w 1985 roku w Poznaniu. W 2004 roku rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu. Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie magisterskim – 27 maja 2010 roku, przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego. Przez kilka lat pełnił funkcję asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i członka Referatu Powołaniowego. Swoją posługę duszpasterską pełnił m.in. w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Suchym Lesie oraz parafii pw. śś. Cyryla i Metodego w Poznaniu. Z dniem 25. sierpnia 2018 roku został ustanowiony wikariuszem w naszej Parafii. Od września br. będzie katechetą w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu.