Kapłani

Ks. Paweł Dąbrowski

Proboszcz

Urodził się w 1962 roku. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu. W 1983r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia diakonatu przyjął w 1988 r. Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie magisterskim – 23 maja 1989 roku, przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby .

W roku 2005 został proboszczem w Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku. W 2012r. został mianowany proboszczem nowo utworzonej Parafii pw. św. Jana Pawła II w Luboniu.

W 2019 roku Ksiądz Arcybickup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, ustanowił Księdza Pawła proboszczem w naszej Parafii.

Ks. Hubert Ciachowski

Wikariusz