Kapłani

Ks. Tadeusz Murawski

Proboszcz

Urodził się w 1959 roku. Uczęszczał do Liceum Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w 1978 roku zdał maturę, po której wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia diakonatu przyjął w 1983 r. i został skierowany do posługi diakońskiej w Parafii pw. św. Katarzyny w Solcu Wlkp. Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie magisterskim – 24 maja 1984 roku, przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby i został posłany do Parafii pw. św. Mateusza w Opalenicy. Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych w Szamocinie, a później w Parafii pw. MB Wniebowziętej w Śmiglu. Był również wikariuszem w Lesznie w par. pw. św. Kazimierza oraz w parafii pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Chojnicy Morasko- Suchy Las. W roku 2001 został proboszczem w Parafii pw. św. Sanisława Biskupa i św. Anny w Ceradzu Kościelnym. W 2014 roku Ksiądz Arcybickup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, ustanowił Księdza Tadeusza proboszczem w naszej Parafii.

Ks. Tomasz Brussy

Wikariusz

Urodził się w 1985 roku w Poznaniu. W 2004 roku rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu. Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie magisterskim – 27 maja 2010 roku, przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego. Przez kilka lat pełnił funkcję asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i członka Referatu Powołaniowego. Swoją posługę duszpasterską pełnił m.in. w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Suchym Lesie oraz parafii pw. śś. Cyryla i Metodego w Poznaniu. Z dniem 25. sierpnia 2018 roku został ustanowiony wikariuszem w naszej Parafii. Od września br. będzie katechetą w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu.