Kandydaci do bierzmowania

Ogłoszenie bieżące

Spotkania kandydatów do bierzmowania

Maj 04, 2019

zobacz więcej wszystkie ogłoszenia

Na czym polega?

Przygotowanie do Bierzmowania w naszej Parafii zasadniczo opiera się na trzech filarach:

1. Życie Duchowe

Oznacza ono budowanie indywidualnej relacji z Jezusem przez: modlitwę, korzystanie z Sakramentów św. szczególnie Eucharystii i Spowiedzi, poznawanie różnych nabożeństw i duchowości oraz pracę nad sobą. Ta część ma również pomóc w rozwijaniu wolności oraz odpowiedzialności w życiu wiarą.

2. Formacja

Polega na spotkaniach w małych grupach z animatorem. Tematem spotkań są zagadnienia i problemy związane z wiarą, życiem itp.

3. Wspólnota Parafialna

Ta część przygotowania do Bierzmowania ma dać Kandydatowi doświadczenie tego, jak wygląda prawdziwe życie parafialne. Kandydaci wybierają sobie jedną z grup: Liturgiczną, Muzyczną, Dekoracyjną, Caritas oraz Porządkową, w której aktywnie uczestniczą.

  • Grupa Liturgiczna to służba ministrancka przy ołtarzu.
  • Grupa muzyczna towarzyszy śpiewem i grą Liturgii oraz wydarzeniom w Parafii.
  • Grupa Dekoracyjna odpowiada za przygotowanie odpowiedniej aranżacji w naszym kościele w zależności od danego wydarzenia.
  • Grupa Caritas wspiera Parafialny Oddział Caritas w niesieniu pomocy ubogim i szerzeniu wyobraźni miłosierdzia.
  • Grupa Porządkowa dba o porządek w Domu Parafialnym oraz o otoczenie naszego kościoła.