14 – 20.12.2020r.

14 – 20.12.2020r.

Poniedziałek, 14 grudnia – św. Jana od Krzyża

6:30   + Wojciecha Michalewicza

18:00    + Halinę Urbaniak

—————————————————————————————————————-

Wtorek, 15 grudnia

6:30     + Lucynę Tomczak

18:00   + Mariana Zielińskiego

—————————————————————————————————————-

Środa, 16 grudnia

6:30 + Wojciecha Michalewicza

18:00   + Stanisława (22 r. śm.), Anielę, Marię Gogółów

—————————————————————————————————————-

Czwartek, 17 grudnia

6:30 + Wojciecha Michalewicza

18:00  + Irenę i Stanisława Szymańskich i zm. z rodz.

—————————————————————————————————————-

Piątek, 18 grudnia

6:30 + Wojciecha Michalewicza

18:00   Msza św. zbiorowa za zmarłych

—————————————————————————————————————-

Sobota, 19 grudnia

7:30   + Zenona Goryniaka (5 r. śm.)

18:00    + Bożenę, Zdzisława Ważnych

—————————————————————————————————————-

Niedziela,  20 grudnia – IV niedziela Adwentu

7:00 + Krystynę, Krystynę, Bernarda, Jerzego Ofiarkiewiczów

8:15    + Róże, Ernesta, Mariana Brandysów; Wandę Paczuską

9:00 Czachorowo  + Urszulę Chudą

10:00 + Stanisława Juskowiaka, zm. z rodz. Juskowiaków i Wawrzyniaków

11:30   W 80 r. urodzin Władysława z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

17:00   + Zdzisława Prymasa; Mariannę, Antoniego Kędziorów i zm. z rodz.