07 – 13.12.2020r.

07 – 13.12.2020r.

Poniedziałek, 7 grudnia – św. Ambrożego

6:30   + Bożenę Janiszewską

18:00    + Edwarda Ciążyńskiego i zm. z rodz.

—————————————————————————————————————-

Wtorek, 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

6:30     O błog. Boże dla Łukasza i Karoliny

10:00   + Mariannę, Michała, Mariana Łagodów  

18:00   + Jerzego Grzempowskiego (20 r. śm.)

—————————————————————————————————————-

Środa, 9 grudnia

6:30 + Ryszarda Piątka

18:00   + Leokadię, Józefa Pakoszów

—————————————————————————————————————-

Czwartek, 10 grudnia

6:30 + Mateusza Marciniaka 

18:00  + Halinę Masztalerz

—————————————————————————————————————-

Piątek, 11 grudnia

6:30   + Jana Ludiana

18:00   + Barbarę, Joannę Długie

—————————————————————————————————————-

Sobota, 12 grudnia

7:30   Z okazji 35 r. ur. – dz. bł.

18:00    + Adama Sadowskiego, Stanisławę, Antoniego, Franciszka, Czesława, Danutę
             Konurych

—————————————————————————————————————-

Niedziela,  13 grudnia – III niedziela Adwentu

7:00 + Leszka, Wiesława, Stanisławę, Sylwestra Czerwińskich

8:15    + Helenę, Antoniego Piotrowiaków

9:00 Czachorowo  + Władysława, Władysławę Poznańskich; Gertrudę, Ignacego Hasińskich

10:00 + Irenę, Henryka Ziemlinskich; zm. z rodz. Ziemlinskich, Przybylskich,
            Gruszczyńskich

11:30   + Franciszka, Joannę Błaszyków

17:00   + Marię, Stanisława Twardowskich