05 – 11.10.2020r.

05 – 11.10.2020r.

Poniedziałek, 5 października – św. Faustyny

7:30   + Stanisława Pawlickiego

18:00     + Andrzeja Jędrzejczaka

—————————————————————————————————————-

Wtorek, 6 października

7:30     + Irenę Żak

18:00   + Elżbietę Marciniak (3 r. śm.), Michalinę, Marcina Marciniakók

—————————————————————————————————————-

Środa, 7 października – NMP Różańcowej

7:30 + Krystynę Michalczyk i zm. z rodz. Michalczyków

18:00   1) W int. Żywego Różańca

               2) + Urszulę Danielczyk (1 r. śm.) 

—————————————————————————————————————-

Czwartek, 8 października

7:30 O błog. Boże dla Łukasza i Karoliny 

18:00  + Walentego, Stanisławę Kmiecik i zm. z rodz. 

—————————————————————————————————————-

Piątek, 9 października

7:30       + Irenę Żak

18:00     + Andrzeja Pawlickiego

—————————————————————————————————————-

Sobota, 10 października

7:30      + Zm. z rodz. Ratajczaków, Frąckowiaków, Musielińskich, Grzegorczyków

14:00    Msza św. ślubna

15:00    Msza św. ślubna

18:00    + Stefana Rupocińskiego; Bronisława, Mariana Skorupków

—————————————————————————————————————-

Niedziela,  11 października – XXVIII Niedziela Zwykła

7:00   + Alfonsa (22 r. śm.), Pelagię Czupryniak; Stanisława, Pelagię, Jana, Bolesława
             Kasperskich

8:15      + Jana Machowskiego

9:00 Czachorowo  + Ryszarda Skibickiego i zm. rodziców z obu stron 

10:00   + Helenę, Antoniego Piotrowiaków

11:30    + Zdzisława Mrozka (8 r. śm.)

17:00    + Helenę, Mariana, Mieczysława Klemm