INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W TYM ROKU MAJĄ PRZYJĄĆ I KOMUNIĘ ŚW.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W TYM ROKU MAJĄ PRZYJĄĆ I KOMUNIĘ ŚW.

Z Dekretu Księdza Arcybiskupa ws. I Komunii Św.:

„Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

12. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

13. Po Wielkanocy:

a. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

b. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

14. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

15. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

16. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby”.

Ze względu na nieustanne zmiany co do rozwoju pandemii w naszej Ojczyźnie trudno dziś podjąć jakiekolwiek decyzje.

W wersji optymistycznej: I Komunia Św. odbywa się w terminie majowym. Jeśli złagodnieją obostrzenia co do ilości udziału osób w kościele, można będzie zrobić uroczystość w kilku grupach. W uroczystości w kościele biorą udział tylko rodzice i dzieci.

W wersji pesymistycznej: I Komunia Św. przeniesiona zostanie na termin jesienny.

Możliwe jest też ustalenie indywidualnego terminu dla dziecka, jeśli nie będzie zagrożenia.

Informacje w sprawie odbioru alb zostaną podane, zaraz po dostarczeniu ich do parafii.

Wszelkie pytania proszę kierować telefonicznie (na numer parafii), e-mailem na adres parafii, na parafialny facebook lub na prywatne profile na facebooku ks. Proboszcza i ks. Wikariusza.