Grupy duszpasterskie

Domowy Kościół

Grupa formacyjna, dla małżeństw

Cel: Rozwój i uświęcenie życia małżeńskiego oraz rodzinnego.

Środki: Życie Bożym Słowem, realizacja zobowiązań małżeńskich i chrześcijańskich, modlitwa małżeńska i rodzinne, dialog małżeński.

Spotkania kręgów: raz w miesiącu.

Krąg Biblijny

Grupa formacyjna, dla dorosłych

Cel: poznawanie Pisma Świętego, rozważanie go jako Słowa Bożego; życie Słowem w codzienności. Analiza i medytacja scen biblijnych w obrazach Mistrzów.

Spotkania: raz w miesiącu, w czwartki, po wieczornej Mszy św.

Żywy Różaniec

Grupa modlitewna, dla dorosłych

Cel: Dar modlitwy dla Kościoła.

Środki: Każda osoba codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca rozważając przydzieloną na dany miesiąc tajemnicę.

Grupa Duchowego Wsparcia

Grupa modlitewna, dla dorosłych

Cel: Wsparcie organizacji, śpiewu i modlitwy w czasie Mszy św. o uzdrowienie oraz wielbienia w trzecie piątki miesiąca.

Środki: zespół muzyczny i modlitewny, sekcja techniczna.

Spotkania: jeden raz w miesiącu spotkanie formacyjne, w trzeci czwartek miesiąca spotkanie modlitewne, w trzeci piątek obstawa Mszy św. i wielbienia.

Rada Duszpasterska

Grupa apostolska, dla dorosłych

Cel: wspieranie proboszcza w sprawach duszpasterskich, szczególnie w realizowaniu programu duszpasterskiego Archidiecezji i Kościoła w Polsce.

Członkowie Kadencji 2015-2019:

 • Ks. Proboszcz Tadeusz Murawski– przewodniczący
 • Ks. Wikariusz Tomasz Brussy
 • GOŁEMBSKA Anna
 • HAJDUK Paweł
 • JURDZIŃSKA Justyna
 • KLONOWSKA Teresa
 • KLONOWSKI Paweł
 • KOZŁOWSKA Katarzyna
 • MAĆKOWIAK Krzysztof
 • MAĆKOWIAK Paweł
 • MIKSTACKA Renata
 • MIKULSKI Wojciech
 • NIEDZIELA Aleksandra
 • RATAJCZAK Leszek
 • SKIBICKA Izabela
 • SKORACKA Barbara
 • SZYMAŃSKI Dariusz– koordynator, skarbnik
 • ZAWIEJA Magdalena
 • ZYGMANIAK Marta

Rada Ekonomiczna

Grupa apostolska, dla dorosłych

Cel: wspieranie proboszcza w spawach materialnych i gospodarczych.

Członkowie Kadencji 2015-2019:

 • Ks. Proboszcz Tadeusz Murawski– przewodniczący
 • CIĄŻYŃSKI Roman– koordynator, skarbnik
 • GBIORCZYK Mieczysław
 • JANKOWSKI Franciszek
 • JURDZIŃSKI Mirosław
 • ŁAGODA Jan
 • RATAJCZAK Stanisław
 • SIKORA Stanisław
 • SKIBICKI Zbigniew
 • SKIBICKI Tomasz
 • SKORACKI Wojciech
 • WOZIŃSKI Andrzej
 • ZAWIEJA Karol

Zespół Caritas

Grupa apostolska, dla dorosłych

Cel: czynne i apostolskie praktykowanie miłosierdzia.

Zadania: rozeznawanie potrzeb i form pomocy oraz zaradzanie konkretnym wezwaniom, organizacja Parafialnego Dnia Chorych, koordynacja dzieł miłosierdzia w naszej Parafii.

Duszpasterstwo młodzieży

Grupa dla młodzieży

Cel: pogłębianie wiary i więzi z Bogiem, tworzenie wspólnoty chrześcijańskiej i odpowiedzialności.

Środki: rozważanie Słowa Bożego, modlitwa i formacja duchowości, filmy i dyskusje, wyjazdy.

Spotkania: każdy piątek o godz. 1900 ( w I piątek miesiąca o 1930).

Żywy Różaniec Dzieci

Grupa modlitewna, dla dzieci

Cel: Poprzez modlitwę różańcową pragniemy dziękować Bogu za wszelkie łaski oraz prosić o jedność i pokój dla naszych rodzin. Przyjdź! Matka Boża czeka również na Ciebie…

Oaza Dzieci Bożych

Grupa formacyjna, dla dzieci

Historia: Założyciel Ruchu Ojciec Franciszek Blachnicki rozpoczynał swoją pracę z ministrantami już w latach 50. i posłużyła mu ona później do opracowania całościowego programu formacyjnego obejmującego dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel: Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się, od trzeciej klasy szkoły podstawowej. W procesie formacyjnym uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności i akcji liturgicznej oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia.

Środki: Zadania te są wprowadzane stopniowo poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, zabawy, sprawności. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. W wakacje dzieci mają możliwość uczestniczyć oazowych wczaso- rekolekcjach wyjazdowych.

Zapisy na stronie: www.poznan.oaza.pl